اهداف

اهداف ما:

کمک به شما براي اينکه به افراد علاقمند ، صادقانه کمک کنيد تا زمانشان را به‌طور عاقلانه‌اي براي ساختن آينده‌شان سرمايه‌گذاري کنند تا در نهايت ، به استقلال مالي برسند و اينجاست که شما به‌عنوان يک "lمشتری "  مورد اعتماد و احترام ، در زمينه تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی و مشارکت در فروش شناخته خواهيد شد.

 

هدف ما ... کمک به ايجاد تغييرات مثبت در "فروش اینترنتی" براي تبديل آن به يک حرفه قابل اعتماد و مورد احترام ؛ آنطور که بايد باشد. اين باعث مي‌شود تا شما به ‌عنوان يک " کاربر و مشتری و بازاریاب یا فروشنده "  به آن زندگي که مي‌خواهيد و لايق آن هستيد دست پيدا کنيد.

 

فلسفه ما ... اين است که اگر شما به مردم براي داشتن آنچه که مي‌خواهند ، کمک کنيد ، آنها نيز به شما براي داشتن چيزهايي که مي‌خواهيد ، کمک خواهند کرد.

 

رسالت ما ... اول، ارتقاي سطح دانش و معلومات شما در زمينه بازاريابي و فروش و دوم، تغيير نظام باورهاي شما نسبت به خودتان و شغل‌تان (چراکه باور داريم که براي داشتن چيزهايي که تابه‌حال نداشته‌ايم بايد تبديل به کسي بشويم که تابه‌حال نبوده‌ايم)

 

شعار ما ...  کار آفرینی و ایجاد اشتغال با مشارکت در فروش