درخواست معرفی پذیرنده (کسب و کار)

درخواست معرفی پذیرنده (کسب و کار)

نکته بسیار مهم:

معرفِ گرامی در نظر داشته باشید پذیرنده‌ای که در اینجا به ما معرفی می‌کنید قبل از ثبت در این بخش، می‌بایست توسط شما از طرحِ جامعِ باشگاهِ مشتریان اِم وِی با ایشان(پذیرنده- صاحبِ آن کسب و کار) صحبت شده باشد و پذیرنده تا حدودِ قابلِ قبولی این طرح را پذیرفته باشد و حتما کسی را معرفی کنید که از دایره نفوذ شما باشد. 
در غیر این‌ صورت از همکاری با شما معذوریم.

فرم درخواست

مشخصات معرف (اختیاری)


مشخصات پذیرنده


لطفا چهار تصویر از محل کسب و کار بارگذاری نمایید.

1 عکس از نمای بیرونی و 3 عکس از داخل محل کسب و کار.

فرمت تصاویر می بایست JPG یا PNG باشد.

fooday