درخواست نمایندگی

شرایط اخذ مسئول شعبه شهرستان باشگاه مشتریان ام وی

در صورت دارا بودن شرايط ذيل متقاضي مسیول شعبه به  دفتر مرکزی باشگاه مشتریان ام وی به مديريت امور شعب و نمايندگان مراجعه کرده و نسبت به تکميل فرم مربوطه اقدام مي نمايند.

لازم به ذکر است مسیول شعبه یک شهرستان می تواند از درآمدهای تراکنشی باشگاه در همان شهرستان ذینفع گردد.

شرايط:

دارای کد کارشناس فروش در باشگاه

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

اعتقاد به اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور.

عدم اعتياد به مواد مخدر.

نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر و همچنين نداشتن سابقه محکوميت به جرايم و آئین دادرسی کیفری

داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم. ( ویژه آقایان )

سابقه کار مدیریتی و یا توان مدیریت

دارا بودن حداقل25 و حداکثر 50 سال سن.

 

مراحل انجام کار:

موفقيت در مصاحبه و کسب امتياز لازم.

 

ارائه مدارک زير جهت تشکيل پرونده:

اصل و کپي شناسنامه از تمام صفحات (برابر اصل شده )

اصل و کپي کارت پايان خدمت (برابر اصل شده )

 

1 قطعه عکس4*3

معرفي دفتر کار در صورتی که در مرکز استان باشد

شامل تجهیزات اداری

سیستم های مجهز به اینترنت پر سرعت

حداقل یک خط تلفن با سنترال

تأييد دفتر کار توسط کارشناس شرکت

 

ارائه مدارک زير جهت تکميل پرونده:

 

1.000.000.000 ريال سفته

تکميل فرم تعهد نامه توسط یک نفر کارمند رسمي دولت ( دو امضاء و يک اثر انگشت پشت سفته)

اصل و کپي حکم کارگزيني سال جاري ضامن

تکميل سفته توسط متقاضي

اصل و کپي اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر و منزل

عکس از تمام زواياي دفتر و تجهيزات و نماي بيروني

معرفي به آزمايشگاه و نيروي انتظامي  جهت اثبات عدم سوء پيشينه و ...

 

ارسال درخواست، انجام مصاحبه و یا شرکت در دوره های آموزشی هیچگونه تعهدی برای باشگاه مشتریان ام وی ایجاد نمی کند .

باشگاه مشتریان ام وی در رد یا قبول هر یک یا تمامی درخواست ها مجاز می باشد .

پس از طي اين مراحل پرونده بررسي نهايي شده و در صورت تأييد، به شخص حقيقي اعلام مي شود و منجر به عقد قرارداد کتبی خواهد شد.

فرم درخواست

fooday