تفاهم همکاری ام وی با مجموعه بانک مسکن استان فارس در تاریخ 11 دی ماه نود و هشت

جلسه تفاهم همکاری ام وی با مجموعه بانک مسکن استان فارس با حضور مهندس امیری مدیر شعب بانک مسکن استان فارس در تاریخ یازدهم دی ماه نود و هشت

مهندسان فلسفی و امیری

مهندسان فلسفی و امیری

مدیران ارشد بانک مسکن استان فارس

مدیران ارشد بانک مسکن استان فارس

تقدیر ویژه مهندس امیری از مدیر باشگاه مشتریان ام وی

تقدیر ویژه مهندس امیری از مدیر باشگاه مشتریان ام وی

مهندس فلسفی

مهندس فلسفی