منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

" هوالرزاق "

منشور اخلاقی و حرفه ای فروشگاه اینترنتی ام وی


ما نمایندگان مستقل فروشگاه اینترنتی ام وی ، بر این باوریم که :

 • خداوند متعال روزی انسان را به میزان همت ، تعهد و تلاش او مقدر ساخته و حرص و طمع ، نتیجه ای جز خسران و اندوه در پی ندارد .

 • عزت و کرامت انسان ( به عنوان اشرف مخلوقات ) ، تنها از مسیر نیک اندیشی ، گفتار پسندیده ، کردار صادقانه ، پاکدامنی و احترام به حقوق دیگران قابل دستیابی است .

 • احترام به قانون و اجرای مقررات ، ضامن امنیت و سلامت جامعه است .

 • افراد سازمان ما ، همکاران خوب و مورد احترام ما هستند که برپایه اعتماد و اطمینان به ما ، تجارت خود را آغاز کرده اند .

   

تکیه بر همین باورهاست که ما را متعهد می سازد تا :

 • پوشش و حجاب اسلامی را در محیط کار خود رعایت کنیم.

 • در حفظ اموال و تجهیزات و نظافت محیط کار خود کوشا باشیم .

 • از پارک وسایل نقلیه ، به طوری که برای سایر همسایگان مزاحمت ایجاد کند ، خودداری کنیم .

 • در برقراری روابط با دیگران ، شئون و اخلاق اسلامی را مراعات کنیم .

 • از بزرگ نمایی و گفتن حرفهای خلاف واقعیت در مورد فروشگاه اینترنتی ، مدیریت ، محصولات و... خودداری کنیم .

 • هرگز کسی را مجبور به خرید اجباری محصولات نکنیم .

 • از ارائه پیشنهادات وسوسه انگیز و مذاکره با افراد خودداری کرده و در صورت مشاهده چنین مواردی ، مراتب را به مدیریت فروشگاه اینترنتی انتقال دهیم .

 • از سیاه نمایی و بزرگ جلوه دادن نواقص به گونه ای که باعث دلسردی و بی انگیزگی دیگران شود پرهیز کنیم

 • از برقراری روابط مالی و داد و ستد محصولی ، خارج از چارچوب قوانین ، خودداری کنیم .

با رعایت مفاد این منشور اخلاقی ، یقین داریم که آینده این تجارت ارزشمند ، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد میهن عزیزمان خواهد بود .

دست در دست هم دهیم به مهر         میهن خویش را کنیم آباد