طرف قرارداد ها

 

♦خدمات تبلیغاتی ویژه طرف قرارداد ها  

صفحه اینترنتی اختصاصی برای معرفی خدمات و محصولات طرف قرارداد با فضای نامحدود بصورت رایگان (به ارزش دو میلیون تومان)

تبلیغات در پیج های مختلف اینستاگرامی باشگاه بصورت رایگان(به ارزش یک میلیون تومان)

اعطای پنل سامانه پیام کوتاه فوق حرفه ای بصورت رایگان(به ارزش 250 هزار تومان)

کمک به توسعه مشتری برای استفاده از خدمات شما با کارت های باشگاه

اعطای خدمات کارت طلایی پس انداز باشگاه به صاحب کسب و کار بصورت رایگان(به ارزش 70 هزار تومان)

--------------------------------------------

 

با ما بهتر دیده شوید و در رونق کسب و کار خود تحول ایجاد کنید...